Site Templates

Tìm kiếm tài nguyên bạn cần

5 kết quả
Download Vuexy - Vuejs, React, Angular, HTML & Laravel Admin Dashboard Template

Download Vuexy - Vuejs, React, Angular, HTML & Laravel Admin Dashboard Template

Dashboard template mạnh mẽVuexy là một admin dashboard template với code thân thiện với developer và khả năng tùy biến cao sử dụng Bootstrap 4 & 5, Bootstrap Vue & Reactstrap, với các phiên bản Vuejs,
$35.0
$5.99
Mua ngay
Download Elstar - React Tailwind Admin Template

Download Elstar - React Tailwind Admin Template

Elstar là một React admin template thân thiện với trải nghiệm của developer và khả năng mở rộng cao, bao gồm rất nhiều UI components được xây dựng tỉ mỉ với Tailwind CSS và React Hooks, đáp ứng hầu hế
$21.0
$4.99
Mua ngay
Download Spotlight - Personal website template

Download Spotlight - Personal website template

Spotlight là một mẫu trang web cá nhân đẹp được xây dựng bằng Tailwind CSS và Next.js, được thiết kế và xây dựng bởi nhóm Tailwind CSS. Nó đã sẵn sàng cho production và dễ dàng tùy chỉnh, nó là điểm k
$99.0
$2.99
Mua ngay
Download Syntax - Next.js Tailwind CSS documentation template

Download Syntax - Next.js Tailwind CSS documentation template

Systax là template dùng để tạo web documentation đẹp được xây dựng bằng Next.js và Tailwind CSS bới nhóm Tailwind CSS.Syntax sử dụng Markdoc giúp bạn dễ đàng tạo các trang documentation nhanh chóng vớ
$99.0
$3.99
Mua ngay
Download Salient - SaaS marketing tailwind template

Download Salient - SaaS marketing tailwind template

Salient is a beautiful landing page template for your next SaaS idea, built with Tailwind CSS and Next.js and designed and built by the Tailwind CSS team. It’s production-ready and easy to customize,
$99.0
$3.99
Mua ngay
Hiển thị kết quả 1 đến 5 của 5 kết quả