Điều hướng (navigating) code trên GitHub

Điều hướng code trên GitHub

Bạn nay đã có thể xem được mối quan hệ giữa các đoạn code bên trong các repositories bằng cách điều hướng (navigating) code ngay trực tiếp trên Github. (12/06/2019)

Di chuyển đến nơi định nghĩa của hàm hoặc phương thức

Lưu ý

(Jump to definition) Tính năng di chuyển đến nơi định nghĩa của hàm hoặc phương thức đang là bản beta và có thể thay đổi. Tính năng này được kích hoạt ngay bây giờ cho một số lượng người dùng hạn chế. Chúng tôi (github) sẽ bật tính năng này cho mọi người dùng trong thời gian tới.

Đối với các public repositories, bạn có thể chuyển đến định nghĩa của hàm hoặc phương thức trong cùng một repository bằng cách nhấp vào hàm hoặc phương thức được gọi trong file.

Github jump to definition

Tính năng này sử dụng thư viện nguồn mở semantic. Những ngôn ngữ dưới đây được hổ trợ:

  • Go
  • JavaScript
  • Python
  • Ruby
  • TypeScript

Gợi ý

Tính năng này làm việc với các branch đang được active. Nếu tính năng này được bật cho bạn nhưng bạn không thấy được liên kết đến nơi định nghĩa của các hàm hay phương phức, push branch của bạn và thử lại.

Mình đã được bật tính năng này, cá nhân mình thấy tính năng này rất tiện khi đọc code trên Github, còn bạn thì sao?

Nguồn: https://help.github.com/en/articles/navigating-code-on-github

Tags: