Page 2

Có gì mới ở PHP 7.4

PHP 7.4 có lẽ sẽ được phát hành vào khoảng tháng 12 năm 2019 (thời điểm viết bài là tháng 5/2019), tuy nhiên thông tin này chưa được xác nhận. Cùng xem sẽ có những thay đổi gì mới nhé. 😄