Download Elstar - React Tailwind Admin Template

Download Elstar - React Tailwind Admin Template
 • Tên Tài Nguyên
  Elstar - React Tailwind Admin Template
 • Version
  v1.0.4
 • Kích thước file
  6.38 MB
 • Giá
  $21.0
  $4.99
 • Trang bán gốc

Elstar là một React admin template thân thiện với trải nghiệm của developer và khả năng mở rộng cao, bao gồm rất nhiều UI components được xây dựng tỉ mỉ với Tailwind CSS React Hooks, đáp ứng hầu hết các nhu cầu sử dụng của bạn trong việc xây dựng UI template.

Elstar có nhiều trang được xây dựng sẵn, cấu hình router, cấu hình ứng dụng và các tính năng xác thực. Nó cũng bao gồm rất nhiều component có thể tái sử dụng cho phép bạn bắt đầu bất kỳ dự án nào một cách nhanh chóng.

 • Premium Tốt nhất$4.99
  • 100% Sạch sẽ, 100% An toàn, Đảm bảo
  • Tải xuống trực tiếp và siêu nhanh
  • Cập nhật mới hàng ngày
  • Phiên bản mới nhất
Mua ngay