Download Syntax - Next.js Tailwind CSS documentation template

Download Syntax - Next.js Tailwind CSS documentation template

Systax là template dùng để tạo web documentation đẹp được xây dựng bằng Next.jsTailwind CSS bới nhóm Tailwind CSS.

Syntax sử dụng Markdoc giúp bạn dễ đàng tạo các trang documentation nhanh chóng với cú

pháp Markdown

Template này sẵn sàng để cho production, dễ dàng tùy chỉnh theo ý mình giúp bạn nhanh chóng tạo trang documentation cho mình.

Template này được xây dựng bằng Next.js (React framework) và Tailwind CSS bởi các chuyên gia, vì vậy bạn cũng có thể xem nếu muốn học hỏi cách các chuyên gia xây dựng một website với Tailwind CSS và React.

Được xây dựng bởi các chuyên gia - bạn có thể tin tưởng rằng tất cả mã được viết là best practices của Tailwind CSS, bởi vì nó được viết bởi chính những người tạo ra và maintain framework này.

Dễ dàng tùy chỉnh - mọi thứ đều được tạo ra từ các class mặc định của Tailwind, ngay trực tiếp trong HTML và không config gì thêm. Bạn đơn giản sử dụng các class thích hợp để customize nếu bạn muốn.

Được xây dựng bằng Next.js - template này là một dự án Next.js có cấu trúc tốt, được cấu thành cẩn thận, cung cấp cho bạn một codebase hiệu quả và thú vị khi làm việc.

Keyboard accessible - mọi thứ chúng tôi xây dựng đều có thể truy cập được bằng bàn phím và chúng tôi cẩn thận tạo ra phần markup để mang lại trải nghiệm trình đọc màn hình tốt nhất mà chúng tôi biết.

Production-ready - được kiểm tra nghiêm ngặt trong các phiên bản mới nhất của tất cả các trình duyệt để xử lý nhiều trường hợp phức tạp mà bạn có thể dễ dàng bỏ qua.

Deploy đơn giản - dễ dàng triển khai ở bất kỳ đâu mà bạn có thể triển khai ứng dụng Next.js, như Vercel hoặc Netlify.

 • Premium Tốt nhất$3.99
  • 100% Sạch sẽ, 100% An toàn, Đảm bảo
  • Tải xuống trực tiếp và siêu nhanh
  • Cập nhật mới hàng ngày
  • Phiên bản mới nhất
Mua ngay

Tài nguyên liên quan

 • Download Salient - SaaS marketing tailwind template

  Download Salient - SaaS marketing tailwind template

  Salient is a beautiful landing page template for your next SaaS idea, built with Tailwind CSS and Next.js and designed and built by the Tailwind CSS team. It’s production-ready and easy to customize,
 • Download Spotlight - Personal website template

  Download Spotlight - Personal website template

  Spotlight là một mẫu trang web cá nhân đẹp được xây dựng bằng Tailwind CSS và Next.js, được thiết kế và xây dựng bởi nhóm Tailwind CSS. Nó đã sẵn sàng cho production và dễ dàng tùy chỉnh, nó là điểm k