Download Spotlight - Personal website template

Download Spotlight - Personal website template

Spotlight là một mẫu trang web cá nhân đẹp được xây dựng bằng Tailwind CSSNext.js, được thiết kế và xây dựng bởi nhóm Tailwind CSS. Nó đã sẵn sàng cho production và dễ dàng tùy chỉnh, nó là điểm khởi đầu hoàn hảo cho trang web cá nhân của riêng bạn.

Chúng tôi đã quan tâm nhiều đến mã cũng như thiết kế, vì vậy đây cũng là một nguồn tài nguyên vô giá nếu bạn muốn nghiên cứu cách các chuyên gia xây dựng trang web bằng Tailwind CSSReact.

Được xây dựng bởi các chuyên gia - bạn có thể tin tưởng rằng tất cả mã được viết là best practices của Tailwind CSS, bởi vì nó được viết bởi chính những người tạo ra và maintain framework này.

Dễ dàng tùy chỉnh - mọi thứ đều được tạo ra từ các class mặc định của Tailwind, ngay trực tiếp trong HTML và không config gì thêm. Bạn đơn giản sử dụng các class thích hợp để customize nếu bạn muốn.

Được xây dựng bằng Next.js - template này là một dự án Next.js có cấu trúc tốt, được cấu thành cẩn thận, cung cấp cho bạn một codebase hiệu quả và thú vị khi làm việc.

Keyboard accessible - mọi thứ chúng tôi xây dựng đều có thể truy cập được bằng bàn phím và chúng tôi cẩn thận tạo ra phần markup để mang lại trải nghiệm trình đọc màn hình tốt nhất mà chúng tôi biết.

Production-ready - được kiểm tra nghiêm ngặt trong các phiên bản mới nhất của tất cả các trình duyệt để xử lý nhiều trường hợp phức tạp mà bạn có thể dễ dàng bỏ qua.

Deploy đơn giản - dễ dàng triển khai ở bất kỳ đâu mà bạn có thể triển khai ứng dụng Next.js, như Vercel hoặc Netlify.

  • Premium Tốt nhất$2.99
    • 100% Sạch sẽ, 100% An toàn, Đảm bảo
    • Tải xuống trực tiếp và siêu nhanh
    • Cập nhật mới hàng ngày
    • Phiên bản mới nhất
Mua ngay

Tài nguyên liên quan