github

Hướng dẫn sử dụng git, tổng hợp những câu lệnh cần biết

Một bài viết hướng dẫn sử dụng git ngắn gọn đầy ý nghĩa, tổng hợp những câu lệnh git mà bạn nên biết. Hướng dẫn sử dụng GIT chỉ 1 phút với 25 câu lệnh, bạn có thể hiểu ngay lập tức mà không cần phải đi tìm nhiều bài viết khác nhau.

Điều hướng (navigating) code trên GitHub

Điều hướng code trên GitHub

Bạn nay đã có thể xem được mối quan hệ giữa các đoạn code bên trong các repositories bằng cách điều hướng (navigating) code ngay trực tiếp trên Github. (12/06/2019)